• Inzicht in tijd

  • Ruimte en perspectief voor prestaties

  • Jouw talent gewaardeerd

  • Gelukkig druk?!

Waardecreatie

Hoewel er niets aan de objectieve tijd verandert is (er zitten immers nog steeds 24 uur in een dag), ervaren veel mensen deze tijd als een versnellende tijd. De tijd is minder maakbaar, veranderingen komen steeds sneller en met steeds meer onzekerheid. Er lijkt steeds meer in steeds minder tijd te moeten.

In veel organisaties heerst het idee dus steeds sneller te moeten organiseren. Wordt de klant hier dan beter van? Zeker, de klant is gebaat bij effici├źntie, lage kosten en snelheid (objectieve tijd). Maar steeds meer klanten zoeken ook beleving (subjectieve tijd). Het gaat niet om de diagnose-behandel-combinatie maar om het genezen; niet om de les maar om het leren; niet om de auto maar om het reizen. In reflectie op de vraag achter de vraag liggen nieuwe mogelijkheden voor waardecreatie.

Vanuit ondernemerschap geredeneerd is tijd dan ook een belangrijk thema voor waardecreatie in organisaties. Binnen waardecreatie netwerk Archimedes Ondersteunen we klantorganisaties bij het reflecteren op hun waardecreatie.

Stap 1: out of the box maar wel in het proces

We zullen het bewustzijn van mogelijkheden moeten vergroten; buiten het bestaande denkkader leren werken, maar binnen de kaders van waardecreatie. Door de tijd eerst te vertragen kunnen we daarna versnellen. Het vertragen doe je door in de spiegel te kijken van tijd (geld, snelheid, aandacht) en je eigen waarde proposities met die bril te bekijken. Archimedes heeft hiervoor naast een gedeelde taal het denkgereedschap de Caleidoscoop ontwikkeld.

Stap 2: dialoog

Alleen gaat harder, maar samen kom je verder. En dus investeren we in dialoog met klanten en andere stakeholders door taal, begrip, inzicht te gaan delen en op zoek te gaan naar de passende mix. Daarmee kom je op een gedeeld perspectief van waardecreatie.

Stap 3: Co-creatie

Na het hoofd in de wolken, komen de benen weer op de grond. We gaan aan de slag met een helder beeld van de meerwaarde en de verwachtingen van in te nemen rollen. Je gaat experimenteren, richt je op de klantwaarde en benut het beschikbare talent.

Anders adviseren

artikel en uitnodiging

Disclaimer | All right reserved Archimedes ┬ę Copyright 2014