• Inzicht in tijd

  • Ruimte en perspectief voor prestaties

  • Jouw talent gewaardeerd

  • Gelukkig druk?!

Lezingen

Tijd is even ongrijpbaar als concreet. Tijd is zowel objectief als subjectief. Tijd verbindt daarmee twee essentiële dimensies in leven en werk. Met tijd is het nu mogelijk om de taal en het denken over verbetering en ontwikkeling te synchroniseren. Dat geeft versnelling aan het verandervermogen in organisaties. Laat u eens inspireren door een lezing en ontdek de mogelijkgeden van tijd als ontwikkelingsthema voor u. >>

De Waarde van tijd
Tijdens de workshop staan we stil bij de waarde van tijd. Je krijgt een inleiding in drie perspectieven van tijd (geld, snelheid, aandacht) Dat wordt met voorbeelden uit het bedrijfsleven verhelderd (IKEA, Philips, Voys Telecom, La Place). Dan gaan we in groepen uit elkaar, om in dialoog te gaan over mogelijkheden om vanuit de rol van de deelnemers meer waarde toe te voegen aan tijd. Je wordt in de gelegenheid gesteld om aan te schuiven bij de voor jou relevante dialoogtafel. Per dialoogtafel zullen de voor jou relevante dialoogvragen aan >>

Anders adviseren

artikel en uitnodiging

Disclaimer | All right reserved Archimedes © Copyright 2014