• Inzicht in tijd

  • Ruimte en perspectief voor prestaties

  • Jouw talent gewaardeerd

  • Gelukkig druk?!

Opleiding en workshops

In 2015 zijn we gestart met het overdragen van onze kennis in een- en meerdaagse programma's. De kennis is goed gewaardeerd. Hieronder vind je een overzicht van korte opleidingen en workshops over de onderwerpen Waardecreatie en Conversie. We hebben een open aanbod, een in-company aanbod. Naturlijk zijn er altijd maatwerkoplossingen mogelijk.  >>

Werkdrukbeleid
Eendaagse opleiding voor HR adviseurs Hoe je ook over werkdruk denkt, een duurzame oplossing ervan heeft veel waarde. Niet alleen omdat werkdruk een oorzaak van verzuim is, ook omdat werkdruk productiviteit vermindert. Er is al een breed aanbod van oplossingsmogelijkheden beschikbaar voor individu en team, maar hoe voer je hierover regie? Hoe bepaal je de effectiviteit ervan? Wat mis je? In deze eendaagse opleiding richten we ons op de doelstellingen, meting van resultaten en sturing op samenhang vanuit een goed gevalideerde methode. >>

Meerwaarde in de adviesrol
Twee dagdelen voor adviseurs Steeds meer (klant)organisaties zijn door versnellende technologische ontwikkelingen in verandering. De tijd lijkt steeds sneller te gaan en daagt medewerkers in organisaties uit om alle aanwezige talenten in te zetten en te ontwikkelen. Daarmee kun je nu klantgericht aan de slag. Ontwikkel je talent Als adviseur van ondernemers vervul jij een bijzondere rol in ondernemingen. Vaak speel je al een belangrijke rol bij het verbeteren van bedrijfsvoering, rendement of strategie. Ook op het gebied van >>

Tijd als coachingsthema
Kort traject tijd als coachingsthema Als coach houdt je je bezig met het innerlijk leven (kennen, voelen en streven) en het gedrag  van de mens. Tijd speelt daarin een belangrijke rol. De beleving van tijd is immers een spiegel van het innerlijk leven. In organisaties draait het vaak om die andere tijd: de lineaire, meetbare kloktijd. Ook die tijd kan een spiegel zijn, wanneer er de bereidheid is om vóóraf verantwoording af te leggen over de keuzen die je maakt. Waarom heb je die beslissing genomen? Waarom heb je geen beslissing genomen? >>

Tijdmanagement 2.0
Betere informatieprocessen over tijd Werk je in een kennisintensieve organisatie? Zijn integraliteit, productiviteit, duurzame inzetbaarheid en verandervermogen belangrijke thema’s? Herken je een cultuur van afspraakinflatie en collega’s die moeite hebben in balans te blijven? Heb je ambitie om het gedrag en de cultuur in het omgaan met schaarse tijd te verbeteren en ben je op zoek naar inspiratie en handvatten? Ligt het afstemmingsvraagstuk in de regel binnen een horizon van één tot vier maanden? Maak dan kennis met een uniek serious game >>

Sjoelen met tijd
Workshop Sjoelen met tijd Om effectief en energiek aan het werk te blijven is het zinvol aandacht te besteden hoe jij als professional in je werk effectief met tijd kunt om gaan.  Herken je deze situatie?: De organisatie heeft een hoog ambitieniveau. Van jou en je collega’s wordt verwacht dat je zelf organiserend wordt en efficiënter werkt. Er moet meer gebeuren met minder mensen en middelen. Je eigen tijd organiseren. Maar daar wringt het vaak. Je bent in je tijdsbesteding vaak afhankelijk van anderen. Hoe kun je in deze hectiek >>

Anders adviseren

artikel en uitnodiging

Disclaimer | All right reserved Archimedes © Copyright 2014