• Inzicht in tijd

  • Ruimte en perspectief voor prestaties

  • Jouw talent gewaardeerd

  • Gelukkig druk?!

http://archimedes.nu/uploads/images/leden/thumb_ijsberg_1_1.jpg

IJsbergdiagnose

Businesscase

De Poolse filosoof Zygmund Bauman beschrijft de veranderingen in onze tijdgeest met het begrip vloeibare tijd [Zygmund Bauman (2018); vloeibare tijd; leven in een eeuw van onzekerheid]. In veel organisaties is de tijd ten dele nog bevroren. Door de bevroren tijd voor en na een interventie te ramen, kan de meerwaarde van een interventie voor de beoogde transitie worden geschat. De IJsbergdiagnose is een innovatief instrument om dit verbeterpotentieel en daarop gerichte interventies te vergelijken en daar een goed gesprek over te voeren.

Hoe werkt het?

Met de IJsbergdiagnose kwantificeren managers de beschikbare aandachtige tijd bij de medewerkers van de organisatie. Dit wordt gedaan door hen te vragen de medewerkers waaraan zij leiding geven in 6 categorieën in te delen voor en na één of meerdere mogelijke interventies. Hiermee wordt de verwachtingswaarde van die interventies geraamd. Het is een anonieme diagnose; een 'educated guess' van de verandering die een interventie in de ogen van een manager teweeg zal brengen, nadat de manager zelf kennis heeft genomen van de interventie.

Door de kosten van de verschillende interventies te vergelijken met de verwachtingswaarden van managers ontstaat een businesscase. Na de interventie worden zowel interventiekosten als de bevroren energie opnieuw gemeten en vergeleken met de verwachtingen. Voor de diagnose is een google spreadsheet beschikbaar.

Categorieën en onderbouwing

Van multi-tasking is wetenschappelijk bekend dat dit 30% efficiencyverlies geeft. Naast multi-tasking worden vier andere categorieën van aandachtverlies onderscheiden: afspraakinflatie, stress, mentaal verzuim en fysiek verzuim. Afspraakinflatie is de tijd die wordt besteed aan het nagaan of gemaakte afspraken worden nagekomen. Dat geeft 20% bevroren aandacht. We ramen 50% verlies bij stress. De Engelse hoogleraar Gary Cooper raamt het productiviteitsverlies bij stress op 45%. We ramen 100% energieverlies bij fysiek verzuim. Dat is een logisch getal. De categorie mentaal verzuim ramen we op 80% bevroren aandacht. Niet van alle categorieën zijn goede wetenschappelijke referenties beschikbaar. Onze kwantificering sluiten aan bij de beleving van managers met wie we de diagnose doen. De IJsbergdiagnose levert zo een herkenbare en aannemelijke businesscase en de mogelijkheid deze na de interventie opnieuw te kwantificeren. 

 
Anders adviseren

artikel en uitnodiging

Disclaimer | All right reserved Archimedes © Copyright 2014