• Inzicht in tijd

  • Ruimte en perspectief voor prestaties

  • Jouw talent gewaardeerd

  • Gelukkig druk?!

http://archimedes.nu/uploads/images/leden/foto_marcel_1.png

Marcel van Marrewijk

Drs. Marcel van Marrewijk ondersteunt mensen en organisaties in de transformatie naar effectieve, verbindende en meer mensgerichte manieren van werken. Dit doet hij als organisatie-architect, (waarderend) onderzoekertrainerspreker en schrijver.

Marcel’s inzichten rusten op een gedegen wetenschappelijke basis en bieden een geïntegreerd, bedrijfskundig perspectief als antwoord op de toenemende complexiteit die professionals en leidinggevenden ervaren.

Marcel ontwikkelde een driedimensionaal bedrijfskundig raamwerk, dat hij de Cubrix noemt, met daarin acht organisatietypen die het verleden, het heden en de toekomst van organisatieontwikkeling beschrijven. Hij publiceerde zijn inzichten vanaf 2003. In 2011 verscheen “Cubrix, zicht op organisatieontwikkeling en performanceverbetering” en dit boek is in 2014 heruitgegeven onder de titel “Handboek Organisatie-ontwikkeling – bouwstenen voor beter organiseren”.marcelvanmarrewijk.nl
LinkedinAnders adviseren

artikel en uitnodiging

Disclaimer | All right reserved Archimedes © Copyright 2014