• Inzicht in tijd

  • Ruimte en perspectief voor prestaties

  • Jouw talent gewaardeerd

  • Gelukkig druk?!

Waardecreatie netwerk is een waarde(n)gedreven  netwerk van professionals waarin  bedrijfskundigen, economen, ARBO deskundigen, organisatie psychologen, HR professionals, coaches, procesbegeleiders, organisatieontwikkelaars en leiderschapsontwikkelaars samenwerken.

Zij delen een visie op de waarde van tijd en talent in organisaties en houden zich dagelijks bezig met het toevoegen meer aandacht in bedrijfsprocessen en samenwerking.  De diverse mee-makers in ons netwerk zijn gespecialiseerd in individuele, team en/of  organisatie vraagstukken en kunnen helpen op strategisch, tactisch en operationeel nivo naar gelang de behoefte.

 
Anders adviseren

artikel en uitnodiging

Disclaimer | All right reserved Archimedes © Copyright 2014