• Inzicht in tijd

  • Ruimte en perspectief voor prestaties

  • Jouw talent gewaardeerd

  • Gelukkig druk?!

http://archimedes.nu/uploads/images/leden/Erna_van_der_Weerd.jpg

Erna van der Weerd

Sinds 1989 adviseur, onderzoeker en trainer voor de ontwikkeling van gezonde werktijden en verantwoorde roosters, gezonde bedrijfsvoering  en een gezonde werkdrukbalans in de sector Zorg en Welzijn. Erna werkt voor de zorg omdat de zorg werkt aan essentiële menselijke waarden.

Visie en werkterrein

Erna werkt samen met zorgondernemingen en hun medewerkers aan de realisatie van een gezonde balans tussen cliëntvraag, inzet van medewerkers en een verantwoorde bedrijfsvoering. De “positieve psychologie” is haar inspiratiebron, in combinatie met een bedrijfskundige visie op de zorgorganisatie en professionele uitgangspunten voor HRM.

Vanuit AdMova adviseert en traint Erna zorgondernemingen en ontwikkelt zij instrumenten voor zorgbrancheorganisaties. Erna is Registerpsycholoog NIP / Arbeid en Organisatie,  lid van de Ooa, de NVA en de Coöperatie Beyond Consultancy. Met Mirjam Wagner heeft zij het bedrijf PEPTOK, gericht op de ontwikkeling van ondernemend gedrag.AdMova.nl
LinkedinAnders adviseren

artikel en uitnodiging

Disclaimer | All right reserved Archimedes © Copyright 2014