• Inzicht in tijd

  • Ruimte en perspectief voor prestaties

  • Jouw talent gewaardeerd

  • Gelukkig druk?!

Conversie

Stel je een topsporter voor. Hij heeft talent, hij leeft gezond en is fit. Hij besteedt zijn tijd goed en heeft volledige aandacht in het proces. De omgeving ondersteunt hem om zijn potentieel te realiseren en ontplooien. En dan wordt hij Wereld Kampioen.

Kun je je Epke’s proces als metafoor voorstellen voor maximale waardecreatie? Dat een optimale conversie van energie, tijd en talent van alle mee-makers in de organisaties leidt tot meer aandacht en waardecreatie voor de klant en ruimte en perspectief voor medewerkers?

Dialoog over verbetering

De Conversiemeter activeert dialoog over verbetering. Het is een vragenlijstinstrument dat thema’s zowel kwalitatief als kwantitatief blootlegt en dialoogvragen genereert. We hebben bij onze klant gezien hoe dit heeft geholpen beweging te creëren en vertrouwen te vergroten. De Conversiemeter is een breed spectrum instrument gebaseerd op de twee dimensies ruimte en perspectief. 

  • De vitaliteit wordt gemeten op fysiek, mentaal, sociaal en emotioneel niveau.
  • De inspiratie wordt gemeten op aspecten zoals trots, motivatie en betrokkenheid.

Dit vormt de dimensie ruimte.

  • De focus wordt gemeten op aspecten zoals flow, overzicht en regelvermogen.
  • De integratie wordt gemeten op aspecten zoals strategie, werkprocessen, resource allocatie en werkklimaat.

 Dit vormt de dimensie perspectief.

Deze centrale thema's worden gecompleteerd met relevante vragen over de orgnisatiecontext, waarmee een adviseur doorsnedes kan maken en verdieping aan kan brengen in de diagnose. Voor specifieke vragen kun je je richten tot info@archimedes.nu.

Anders adviseren

artikel en uitnodiging

Disclaimer | All right reserved Archimedes © Copyright 2014