• Inzicht in tijd

  • Ruimte en perspectief voor prestaties

  • Jouw talent gewaardeerd

  • Gelukkig druk?!

Coherence

In welke wereld wil de organisatie relevant zijn? Hoewel daar slechts tijdelijke antwoorden op zijn, is het van groot belang een dergelijk antwoord wel te formuleren. De leiding van een organisatie draagt een bijzondere verantwoordelijkheid om de missie, visie en organisatiewaarden van een organisatie te ontwikkelen en om te zetten in klantprocessen. Wanneer deze helder zijn, kun je hierop als HR-adviseur aansluiten. Toch is dit niet altijd het geval. Vaak spelen ook hier vraagstukken.

Organisaties die in de huidige tijd waarde willen creëren, zullen een scherp en volledig beeld van zichzelf moeten hebben. Met een modern en integraal denkgereedschap zoals Coherence, kunnen de organisatiekrachten en organisatievermogens die een rol spelen bij het kunnen realiseren van de missie van de organisatie goed worden geanalyseerd en bespreekbaar worden gemaakt. Hiermee kan op een doeltreffende wijze het gehele speelveld van een organisatie in beeld worden gebracht.

Dit denkgereedschap werd ontwikkeld door Herman van Kampen en wordt door Waardecreatienetwerk Archimedes uitsluitend ingezet in business support. Voor opleidingen en lezingen verwijzen wij graag naar House of Coherence.

Anders adviseren

artikel en uitnodiging

Disclaimer | All right reserved Archimedes © Copyright 2014