• Inzicht in tijd

  • Ruimte en perspectief voor prestaties

  • Jouw talent gewaardeerd

  • Gelukkig druk?!

http://archimedes.nu/uploads/images/leden/thumb_Conversiemeter1_1.jpg

Conversiemeter

De Conversiemeter is een nieuw ontwikkeld vragenlijstonderzoek voor het genereren van ontwikkeling. Met zorgvuldige vragen ontstaat overzicht, inzicht en invloed op ontwikkeling van teams en de organisatie. In het bijzonder door een kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van energie, passie, focus en integraliteit van teams. De Conversiemeter heeft vier onderscheidende kwaliteiten:

  • Het biedt adviseurs een onderzoeksinstrument dat een oplossing van geconstateerde verbeterpunten direct dichterbij brengt.
  • Het geeft in zowel context als situatie overzicht
  • Het geeft inzicht in de hefbomen en de verwachtingswaarde daarvan.
  • De Conversiemeter is opgezet om de adviseur zo veel mogelijk regie te geven over het proces diagnose - dialoog - doen.

 

Op de website van de conversiemeter vind je meer informatie. Hieronder gaan we nog verder in op de wetenschappelijke validatie van het instrument.

Conversiemeter

• De conversiemeter is een waarderend onderzoek vanuit een helder diagnostisch raamwerk waarmee waardecreatie kan worden verbeterd en vernieuwd.

• De conversiemeter biedt overzicht over persoonlijke energiebronnen, de aandacht waarmee deze wordt ingezet, de wijze waarop tijd wordt benut voor waardecreatie alsmede de ondersteuning hierbij door de organisatie.

• De meting levert feedback voor evaluatie en planning van interventies. De rapportage is zowel kwalitatief als kwantitatief van aard. De inzichten spiegelen zowel individueel als team- en organisatieniveau.

• De rapportages voldoen aan hoge eisen op het gebied van privacy en de databeveiliging voldoet aan hoge internationale standaarden. 

Wetenschappleijke validatie

De vragen voldoen aan de volgende proven concepts:

• AQAL (Ken Wilber)
• Energiezones (Bruch)
• Happiness at work (Harvard Business School)
• Cubrix / Spiral Dynamicsconversiemeter.info
Anders adviseren

artikel en uitnodiging

Disclaimer | All right reserved Archimedes © Copyright 2014